Poliuretany

Izolacja termiczna dachów budynków metodą natrysku powierzchni pianką sztywną poliuretanową.

Zalety metody docieplania natryskiem pianki

  • Natrysk wykonuje się na istniejące pokrycia dachowe bez konieczności usuwania starego pokrycia papowego.
  • Metoda pozwala na niezwykle szybkie wykonanie zadania bez niebezpieczeństwa zalewania wodą opadową wnętrza obiektu.
  • Konstrukcja nośna dachu nie jest prawie wcale dociążana. Natrysk grubości 4cm to dodatkowe obciążenie tylko ~ 2,5 kg/m².
  • Można wykonać natrysk na różnym podłożu (papa, beton, płyty azbesto-cementowe, blacha trapezowa, drewno).
  • Warstwa pianki jest powłoką szczelną. Natrysk umożliwia uzyskanie szczelnych połączeń w obrębie wszystkich trudnych szczegółów dachu ( murki, kominy, maszty, wywietrzaki).
  • Można izolować dachy o różnych skomplikowanych kształtach gdzie uzyskanie innego szczelnego pokrycia wymaga wysokich kwalifikacji i wielkiej staranności.
  • Bez zmywania starej izolacji i pokrycia z papy unikamy kosztów: robocizny, transportu i utylizacji ogromnej masy odpadów przemysłowych.

Warunki gwarancji

Producent udzieli 5-letniej gwarancji na techniczną skuteczność izolacji wykonanej natryskiem pianki poliuretanowej. Jednocześnie informujemy, że po okresie 5 lat należy przeprowadzić ponowne zabezpieczenie powierzchni izolacji natryskiem, powłoką z lakieru odpornego na promienie UV.