Sufity napinane – Instrukcja obsługi

Dotyczy użytkowania i sposobów konserwacji sufitów DPS Sufit zostaje dostarczony i zamontowany zgodnie z wymogami i zaleceniami inwestora – Użytkownika lub Projektanta. (kolor/struktura/kształt)

Autoryzowany Instalator jako jedyny może wykonać wszelkie prace towarzyszące wystrojowi sufitu DPS tj. montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, anemostatów, żaluzji itp. Wykonanie tych prac przez osoby nieuprawnione wiąże się z utratą gwarancji. Gwarancji jedynie nie podlega wymiana żarówek, lecz musi być wykonana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Należy unikać kontaktu sufitu z przedmiotami mogącymi spowodować jego mechaniczne uszkodzenie, w wypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie reperacje i naprawy mogą być wykonane poza gwarancją. W przypadku samoistnego pęknięcia sufitu materiału zostanie wykonana naprawa w ramach gwarancji, a w sytuacji niemożności reperacji sufit zostanie wymieniony.

Sufity napinane Olsztyn

Po zamontowaniu, sufit DPS zostaje wyczyszczony oraz wypolerowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Czyszczenie następuje w miarę potrzeb, sufit należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego środka odtłuszczającego (zalecany preparat DPS-PLAFONCLEAN), do tego celu trzeba użyć miękkiej ściereczki. Po zmyciu warstwy kurzu lub innego zabrudzenia sufit należy wytrzeć i wypolerować. Zaleca się aby czynności te wykonywane były przez Autoryzowanego – Instalatora. Sufity DPS zainstalowane w pomieszczeniach o wymogach szczególnej sterylności (laboratoria, sale operacyjne itp.) mogą być czyszczone z użyciem pary wodnej lub innych środków chemicznych, których dobór należy ustalić z GRUPĄ DPS.

W wypadku powstania sporu co do przyczyny powstania uszkodzenia, a co za tym idzie sposobu jego usunięcia (w ramach gwarancji lub poza nią), zostanie wykonana ekspertyza przez firmę GRUPA DPS Sp. z o.o. uprawnionej do dokonywania tego typu ekspertyz i wydawania opinii na ten temat.