Sufity napinane – Gwarancja

Nasza firma gwarantuje, iż wszystkie wyroby będące elementami składowymi sufitu, posiadające lub sprzedawane ze znakiem DPS są wolne od wad materiałowych oraz fabrycznych.

Na każdy sufit zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży DPS, także zamontowany przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora udziela się 3-letniej gwarancji liczonej od daty zamontowania sufitu, sprawowanej przez Autoryzowanego Dealera – instalatora w jego siedzibie. Gwarancja powyższa dotyczy mechanicznej trwałości materiałów, ponadto udziela się 10–letniej gwarancji dotyczącej trwałości barwy i kształtu zakupionego i zamontowanego sufitu.

Sufity napinane Rzesow

W przypadku zaniechania działalności przez Dealera gwarancję przejmuje.

W ramach gwarancji, będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem, że sufit eksploatowany jest zgodnie z nakazami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi będącej integralną częścią niniejszej gwarancji.